KASK DRAMA | School of Arts | HoGent


Bij de opleiding Drama van KASK worden studenten en docenten gestimuleerd om niet alleen voort te bouwen op tradities en innovaties in het verleden, maar ook om vooruit te lopen, op zoek naar nieuwe inhouden en vormen. Tekst is daarbij slechts één van de vele dramatische expressiemiddelen; lichaam, klank, beeld en andere media zijn evenwaardig. De dramastudenten hoeven niet vooraf te bepalen welke vormen van drama ze willen bespelen of welke functies ze binnen een dramaproject zullen vervullen. Omdat de opleiding geen acteurs vormt maar dramakunstenaars, omvat ze verschillende opties. Tijdens hun trainingsprogramma maken de studenten kennis met meerdere aspecten van drama, en krijgen ze kansen om te experimenteren. Op die manier zullen ze hun keuzes beter kunnen funderen. Falen hoort daarbij en is leerzaam; ieders sterke en minder sterke vaardigheden worden duidelijk. 

De opleiding vertrekt doelbewust vanuit spel. Het actief op de vloer staan en in de praktijk ervaren wat spelen is, geven kennis en inzichten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van interessant drama. Grenzen worden duidelijk en waar mogelijk verlegd, zelfvertrouwen wordt ontwikkeld en gekoesterd, gemeenschappelijke intense ervaringen scheppen sterke banden. Tijdens de eerste twee bachelorjaren wordt een intensief ontwikkelingsprogramma aangeboden op basis van trainingen met als doel een hoger en intenser bewustzijn van het eigen denken, voelen en handelen. De focus ligt op het leren vanuit ervaring. De zintuiglijke en lichamelijke aspecten van spelen en creëren worden sterk benadrukt. Want verbeelding ontstaat niet enkel in de ratio maar vooral in de ontmoeting van denkwerelden met het lichamelijke zijn

Naar het derde bachelorjaar toe verschuift het programma van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd onderwijs. Gaandeweg hebben de studenten ontdekt wat het best aansluit bij hun eigen mogelijkheden en hoe een persoonlijke verbeelding een geheel eigen kunstzinnige vorm kan krijgen. Nu kan een individuele keuze worden gemaakt uit de vele vormen en deelvormen van drama, waarbinnen vele rollen en functies mogelijk zijn; o.a. speler, performer, bedenker, auteur, maker, regisseur, onderzoeker, vorm- en inhoudgever. De keuzes worden geconcretiseerd binnen drie dramaprojecten. Twee dramaprojecten worden begeleid door dramakunstenaars die in het actuele kunstenveld relevant zijn. Ieder levert een persoonlijke bijdrage aan een artistieke creatieproces vanuit praktijkgebaseerd onderzoek. Een derde dramaproject is een zelfstandig (maar begeleid) te ontwikkelen creatie op basis van onderzoek waarbij ieder een eigen artistieke taal en keuzes presenteert. Bij dit alles staan zelfreflectie en permanente evaluatie centraal. Samenwerkingen en multi- of interdisciplinaire projecten worden aangemoedigd. Er zijn diverse mogelijkheden voor het volgen van een Minor binnen de andere School of Arts opleidingen. 

De ateliers worden ondersteund door spraak-, stem- en fysieke trainingen (o.a. yoga en Alexandertechniek) en een gedegen theoretisch studieprogramma met filosofie, psychologie, theatergeschiedenis, literatuur, tekst- en voorstellingsanalyse. Ook basisbegrippen uit de theatertechniek, de sociale wetgeving, het kunstendecreet, het vennootschapsrecht en andere praktische zaken komen aan bod. Deze kennisverwerving heeft een belangrijke plaats in de opleiding opdat de studenten hun eigen artistieke parcours kunnen ontwikkelen, over hun artistieke keuzes kritisch leren reflecteren, hun werk kunnen contextualiseren en daarover zowel mondeling als schriftelijk kunnen communiceren. Het schrijven van zowel creatieve als beschouwende teksten wordt intensief begeleid, vanuit het inzicht dat de kunstenaar het best zèlf zijn inhoudelijke en artistieke argumenten en doelstellingen verwoordt bij het opstellen van o.a. promotieteksten en subsidiedossiers. 

Tijdens de masteropleiding worden de verworven bachelorcompetenties verder uitgediept. Er wordt een mentale ruimte gecreëerd waarin de verweving van onderzoek en een artistieke praktijk wordt gestimuleerd. Met seminaries, stages, masterclasses en voorstudies wordt een zelfstandig geproduceerde en gecreëerde masterproef voorbereid. Tenslotte zal de masterstudent als zelfstandig, beginnend kunstenaar het kunst- en werkveld kunnen bespelen met een vorm van dramatische kunst die vragen stelt, maar ook antwoorden zoekt, met een vorm van drama die een complexe wereld spiegelt, maar die ook speculeert op nieuwe mogelijkheden en betekenissen.