Notes from

In oktober 2017 verscheen er naar aanleiding van het KASK Drama project Human Landscapes – Book l een bundeling van notities, geschreven door de spelers van deze voorstelling. Sindsdien is de publicatie, genaamd ‘Notes From’, steeds in evolutie, wordt het doorgegeven van de ene generatie studenten op de andere en verschijnt het in steeds veranderende vormen.
Notes From bestaat uit bijdragen van dramastudenten met als opzet notities of teksten uit of over eigen werk, kunst en maatschappij naar buiten te brengen.
De teksten kunnen zowel binnen als buiten het kader van de school zijn geschreven. Het biedt de ruimte om het eigen schrijven te onderzoeken. De nadruk ligt op een essayistische schrijfpraktijk, maar vormexperimenten zijn altijd welkom. Het is een poging om al schrijvende te denken.
Notes From verschijnt momenteel vier maal per jaar, zowel online (instagram) als op papier.
KASK
DRAMA