De voorstellingen van KASK Drama kaderen in de opleiding drama aan KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest.

Dramaprojecten

Tijdens de eerste twee bachelorjaren creëren de drama studenten elk academiejaar één ‘eigen dramaproject’,  begeleid-zelfstandig creëren en presenteren van een vorm van drama naar keuze voor intern publiek.

Het derde bachelorjaar van een dramastudent omvat drie dramaprojecten.
De studenten werken mee aan twee middellange dramaprojecten die gerealiseerd worden onder begeleiding van een regisseur of coach. Het functioneren binnen een team, waarbij de eigen competenties en inzichten een onmisbaar onderdeel zijn van het resultaat, is een belangrijk onderdeel van het werk- en leerproces.

Een derde project is een begeleid-zelfstandige creatie en presentatie van een middellang dramaproject, op basis van onderzoek, bij voorkeur binnen een ensemble van medestudenten of studenten van aanverwante opleidingen of andere disciplines. Daarbij worden eigen of waargenomen gedachten, gevoelens of verbeeldingen omtrent het persoonlijke of het maatschappelijke gedramatiseerd of theatraal vormgeven. Er wordt gestreefd naar een eigen artistieke taal en tekens. Tijdsdruk, een planning, het omgaan met een budget en het functioneren binnen een team of ensemble, waarbij de eigen competenties en inzichten een onmisbaar onderdeel zijn van het resultaat, zijn een onderdeel van het werk- en leerproces, dat wordt begeleid door een interne promotor, op basis van gespecialiseerde adviezen. Daarbij bepalen de studenten autonoom de functie of functies waarmee ze hun bijdrage leveren aan de samenwerking: o.a. acteren (fysiek, tekstgericht, dansant, …), optreden, performen, bedenken, schrijven, maken, regisseren, vormgeven, inhoudelijk onderzoeken of alle mogelijke combinaties. In overleg met de dramadocenten kiest de student voor de invulling van de projecten: een welbepaalde vorm van drama of een combinatie van allerlei vormen van drama en andere kunsten of disciplines. Daarbij levert de student individueel een belangrijke bijdrage aan het maken en/of presenteren. Alle vormen van samenwerking worden gestimuleerd, ook met studenten van aanverwante opleidingen of van andere disciplines: beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek, toneelscholen, scenografie, opleidingen theaterkostuum, theaterwetenschappen, podiumtechnieken,… Het kunnen werken en creëren binnen een team of ensemble, zonder daarbij de individualiteit te verliezen, is eigen aan het domein drama. Dit proces wordt bij het realiseren van de projecten intens opgevolgd en begeleid.

Masterproef

Tijdens hun masterjaar presenteren de studenten drama een masterproef, op basis van onderzoek. Samen met hun onderzoeksvoorstel en een ‘kritische reflectie’ is dat het sluitstuk van hun academische opleiding tot Master in het Drama. De zelfstandige creatie van een vorm van drama als kunst(werk) is de uiteindelijke doelstelling. De zelfstandigheid impliceert ook het productionele werk: de masterstudent organiseert en werft een budget en medewerkers. Er wordt bij voorkeur samengewerkt met een professionele organisatie voor dramatische kunsten. Ook alle andere vormen van samenwerking worden aangemoedigd, bijvoorbeeld met medestudenten, met studenten van andere theaterscholen, andere disciplines, aanverwante opleidingen als theaterkostuumontwerp, theaterwetenschappen, scenografie, podiumtechnieken, film, animatie, televisie, performance, autonome vormgeving.

Gina Beuk, MARS, foto: Jordi Coppers 
Jesse Vandamme, Laurens Aneca, Lucas van der Vegt (Het Werk­toneel), GIANTS, foto: Benina Hu 
KASK
DRAMA